Alouette

Alouette

Alouette

Alouette is een relatief nieuw aardappelras welke zeer geschikt is voor volkstuinders en particulieren met eigen tuin. Dit ras heeft van nature een resistentie tegen Phytophthora of Fytoftora. Aardappelen kunnen zonder spuiten geteeld worden.
Alouette is goed te telen voor tuinliefhebbers in de groetentuin of groentetuin, door volkstuinders en kan ook ingekocht worden via volkstuinvereniging. Dit ras kan biologisch geteeld worden en kent een goede opbrengst. Deze aardappel is vast kokend, heeft een rode schil en is geel vlezig van binnen. Van dit ras kan ook frites patat gemaakt worden.

Resitentie Phytophthora

Dit relatief nieuwe aardappelras beschikt over een natuurlijke resistentie tegen de schimmelziekte Phytophthora. Deze resistentie is door middel van een traditionele wijze van veredeling tot stand gebracht. Het betreft een proces van jaren om kruisingen tussen aardappelplanten op te zetten om tot dit resultaat te komen. Er zijn meerdere kruisingen gemaakt met aardappelrassen welke een natuurlijke resistentie hebben tegen deze ziekte. Vervolgens zijn er nog aanvullende kruisingen gemaakt, o.a. gericht op de kwaliteit van de aardappel, waarna dit nieuwe ras is ontwikkeld.

Showing all 7 results