Aardappelveredelingsbedrijf Jalving

Aardappelveredelingsbedrijf Jalving is een ondernemend en vernieuwend familiebedrijf. In 1981 zijn Gezinus en Aaltje Jalving gestart met aardappelveredeling, destijds gevestigd de Noord Groningse plaats Den Andel. In die periode vond de aardappelveredeling plaats naast het actieve pootgoedbedrijf.
Gezinus Jalving is lid geweest van de rassencommissie van Agrico en in die hoedanigheid heeft hij o.a. vele buitenlandse proefvelden bezocht in zowel Europose als niet Europese landen.
Tijdens deze bezoeken werden potentiële nieuwe rassen beoordeeld en tevens werd er met afnemers en verwerkende industrien gesproken over de consumptieve behoeften en gebruiken en teelt van aardappelen.
In 2006 is in midden Engeland (Shropshire, nabij Birmingham) een nevenvestiging opgebouwd waar Gerrol en Alison Jalving de werkzaamheden verrichten. Met deze nevenvestiging kan de specifieke Engelse markt beter bediend worden en kunnen de zaailingen in één kalenderjaar op twee locaties getest en beoordeeld worden.
Na het afstoten van het pootgoedbedrijf in 2009 heeft de aardappelveredeling de volledige aandacht gekregen, waarbij inmiddels ook Arjan Jalving en Daniëlle Wels voor het bedrijf werkzaam zijn.
Hiertoe is in Wezup een geheel nieuwe, energie neutrale accomodatie gebouwd met o.a. een professionele keuken en presentatieruimte (o.a. film / powerpoint). De insteek is om de aardappel te presenteren als een gezond, voedzaam en smaakvol product, waarbij volkstuinders en de (top)horeca belangrijke doelgroepen zijn. Specifieke aandacht is er voor phytophtora resistentie en specials.
U bent van harte welkom voor een bedrijfsbezoek en rondleiding op ons bedrijf !