Twister

Twister is een nieuw aardappelras welke zeer geschikt is voor volkstuinders en particulieren met eigen tuin. Dit ras heeft van nature een resistentie tegen Phytophthora of Fytoftora. Aardappelen kunnen zonder spuiten geteeld worden.
Twister is goed te telen voor tuinliefhebbers in de groetentuin of groentetuin, door volkstuinders en kan ook ingekocht worden via volkstuinvereniging. Dit ras kan biologisch geteeld worden en kent een goede opbrengst. Deze aardappel is vast kokend, heeft een gele schil en is geel vlezig van binnen. Het is een vroeg ras, vergelijkbaar met Frieslander.

Resitentie Phytophthora

Dit nieuwe aardappelras beschikt over een natuurlijke resistentie tegen de schimmelziekte Phytophthora. Deze resistentie is door middel van een traditionele wijze van veredeling tot stand gebracht. Het betreft een proces van jaren om kruisingen tussen aardappelplanten op te zetten om tot dit resultaat te komen. Er zijn meerdere kruisingen gemaakt met aardappelrassen welke een natuurlijke resistentie hebben tegen deze ziekte. Vervolgens zijn er nog aanvullende kruisingen gemaakt, o.a. gericht op de kwaliteit van de aardappel, waarna dit nieuwe ras is ontwikkeld